Produkt dnia
Kubek metalowy z uchwytem
Kubek metalowy z uchwytem

34,99 zł

28,45 zł

szt.
Zestaw kieliszków metalowych
Zestaw kieliszków metalowych

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Opaska odblaskowa PTTK - żółta
Opaska odblaskowa PTTK - żółta

11,99 zł

9,75 zł

szt.
Plecak - worek
Plecak - worek

21,99 zł

17,88 zł

szt.
Czapka z daszkiem z logo PTTK
Czapka z daszkiem z logo PTTK

19,99 zł

16,25 zł

szt.
Odznaka TP d. brązowa
Odznaka TP d. brązowa

21,99 zł

17,88 zł

szt.
Ręcznik turystyczny szybkoschnący
Ręcznik turystyczny szybkoschnący

29,99 zł

24,38 zł

szt.
Bidon z logo PTTK
Bidon z logo PTTK

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Pudełko na lunch z logo PTTK/ lunchbox
Pudełko na lunch z logo PTTK/ lunchbox

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Przodownik Turystyki Pieszej I st.

Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 10 dni
Cena brutto: 21,99 zł 21.99
Cena netto: 17,88 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 0287-8685E_20111218002929

Opis

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przodownik Turystyki Pieszej
PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej kadry programowej
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem rozwoju i
popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.
2. Przodowników TP
mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP ZG
PTTK) – na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej
(Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.
3. KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP
oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia
protokółu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia uprawnień uważa się
datę egzaminu.
4. Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:
-
Młodzieżowy Przodownik TP,
- Przodownik TP III stopnia,
- Przodownik TP II
stopnia,
- Przodownik TP I stopnia.
II. MŁODZIEŻOWY PRZODOWNIK
TP

5. Młodzieżowym Przodownikiem TP może zostać kandydat, który
łącznie spełnił następujące warunki:
a/ jest członkiem PTTK od co
najmniej jednego roku,
b/ ukończył 15 lat i nie przekroczył 18
lat życia,
c/ prowadzi działalność turystyczną w
PTTK,
d/ zdobył Odznakę Turystyki Pieszej (OTP) co najmniej w
stopniu małym brązowym,
e/ ukończył kurs szkolenia ogólnego
potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
f/ poddany został sprawdzeniu
wymaganych wiadomości zgodnie z punktem 6. niniejszego regulaminu i otrzymał
ocenę pozytywną.
6. Kandydat na Młodzieżowego Przodownika TP powinien zostać
poddany sprawdzeniu wymaganych wiadomości z zakresu:
a/ znajomości
regulaminu Przodownika TP i zasad zdobywania OTP,
b/ umiejętności
organizowania i prowadzenia wycieczek,
c/ zasad orientacji w
terenie,
d/ znajomości krajoznawczej regionu, na który uzyskuje
uprawnienia,
e/ zagadnień ochrony przyrody i zabytków, geografii
i historii regionu,
f/ umiejętności udzielania pierwszej pomocy
medycznej.
7. Młodzieżowy Przodownik TP posiada uprawnienia na region swojej
działalności (swojego środowiska), w skład którego wchodzą trzy wybrane powiaty.

8. Młodzieżowy Przodownik TP ma obowiązek inicjowania i organizowania
działalności w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:

a/ organizowania i prowadzenia wycieczek pod nadzorem osoby pełnoletniej

posiadającej uprawnienia kadry PTTK, nauczyciela lub
instruktora harcerskiego,
b/ popularyzacji zdobywania
OTP,
c/ propagowania zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i
zabytków,
d/ uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK,
zwłaszcza w środowisku szkolnym,
e/ pełnienia powierzonych mu funkcji w
imprezach,
f/ doskonalenia wiedzy krajoznawczej i umiejętności
turystycznych.
9. Młodzieżowy Przodownik TP ma prawo do:
a/ noszenia
odznaki Młodzieżowego Przodownika TP w kolorze zielonym i używania pieczątki
Młodzieżowego Przodownika TP z numerem uprawnień,
b/ udziału w zlotach i
innych spotkaniach Przodowników TP,
c/ potwierdzania uczestnictwa w
wycieczkach, w których sam bierze udział,
d/ sprawdzania poprawności wpisów w
książeczkach wycieczek pieszych oraz wstępnej weryfikacji punktów na
„Siedmiomilowe Buty”, OTP popularną oraz małą OTP w stopniu brązowym,
e/
pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
f/ korzystania
z uprawnień przewidzianych dla kadry PTTK.
10. Po uzyskaniu pełnoletności
Młodzieżowy Przodownik TP może uzyskać uprawnienia Przodownika TP III stopnia
spełniając konieczne warunki zgodnie z punktem 12. W razie niespełnienia
warunków traci uprawnienia po ukończeniu 19 lat.
11. Uprawnienia
Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej przedłużane są corocznie przez
Komisję TP.
III. PRZODOWNIK TP III STOPNIA
12.
Przodownikiem TP III stopnia może zostać kandydat, który łącznie spełnił
następujące warunki:
a/ jest członkiem PTTK od co najmniej dwóch
lat,
b/ ukończył 18 lat,
c/ uprawia turystykę pieszą i zdobył
OTP co najmniej w stopniu małym srebrnym,
d/ ukończył kurs szkolenia ogólnego
potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
e/ poddany został sprawdzeniu
wymaganych wiadomości zgodnie z punktem 13. niniejszego regulaminu i otrzymał
ocenę pozytywną.
13. Kandydat na Przodownika TP III stopnia powinien zostać
poddany sprawdzeniu wymaganych wiadomości, zwłaszcza dotyczących wybranego
województwa:
a/ znajomości historii i statutu PTTK oraz regulaminu
Przodownika TP i regulaminu OTP,
b/ umiejętności organizowania i prowadzenia
zbiorowych wycieczek pieszych,
c/ zasad orientacji w terenie,
d/ zagadnień
ochrony zabytków i przyrody,
e/ zagadnień geografii, etnografii i historii,

f/ zagadnień związanych z zagospodarowaniem turystycznym,
g/ umiejętności
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
IV. PRZODOWNIK TP II
STOPNIA

14. Przodownikiem TP II stopnia może zostać Przodownik TP
III stopnia, który łącznie spełnił następujące warunki:
a/ przez okres co
najmniej dwóch lat był czynnym Przodownikiem TP III stopnia,
b/ posiada OTP
co najmniej w stopniu małym złotym,
c/ rozszerzył uprawnienia o jedno
województwo.
15. Do egzaminów na rozszerzenie uprawnień stosuje się wymogi
określone w punkcie 13. niniejszego regulaminu
16. W ciągu jednego roku można
rozszerzyć uprawnienia najwyżej na dwa województwa, ale w dwóch oddzielnych
terminach.

 

V. PRZODOWNIK TP I STOPNIA
17. Przodownikiem TP I stopnia
może zostać Przodownik TP II stopnia, który łącznie spełnił następujące
warunki:
a/ rozszerzył uprawnienia na wszystkie województwa,
b/ działał
czynnie jako Przodownik TP II stopnia przez co najmniej 7 lat,
c/ posiada
dużą OTP w stopniu co najmniej srebrnym.
18. Przodownik TP I stopnia
otrzymuje stosowną adnotację w legitymacji Przodownika TP.
VI.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZODOWNIKÓW TP III, II i I STOPNIA

19.
Przodownik TP ma obowiązek realizowania celów i uchwał PTTK przez inicjowanie i
organizowanie działalności w zakresie turystyki pieszej, a w
szczególności:
a/ organizowanie i prowadzenie wycieczek
pieszych,
b/ popularyzację zdobywania OTP,
c/
propagowanie zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,

d/ uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza
w swoim środowisku
(macierzystej Komisji TP, Kole lub
Klubie),
e/ pełnienie powierzonych mu funkcji w imprezach
turystyki pieszej,
f/ udział w akcjach szkoleniowych oraz udzielanie pomocy w
ich organizacji i przeprowadzaniu,
g/ przestrzegania właściwego stosowania
przez turystów zasad uprawiania turystyki i
zdobywania OTP,
20.
Przodownik TP ma prawo do:
a/ udziału w zlotach i innych spotkaniach
Przodowników TP,
b/ noszenia właściwej odznaki Przodownika TP:
Przodownik
TP III stopnia – niebieskiej,
Przodownik TP II stopnia –
żółtej,
Przodownik TP I stopnia – białej,
c/ używania pieczątki
Przodownika TP z numerem uprawnień,
d/ potwierdzania odbytych wycieczek na
OTP w książeczce wycieczek pieszych,
e/ weryfikowania punktów na małą OTP,
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
f/ opiniowania projektów i opisów tras
na duże OTP, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
g/ pierwszeństwa w
przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
h/ korzystania z uprawnień
kadry PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Sprawdzenia wiadomości
dla uzyskania uprawnień Przodownika TP III stopnia i rozszerzenia uprawnień
dokonuje komisja egzaminacyjna powołana przez KTP ZG PTTK na wniosek Komisji TP
lub własny, zgodnie z następującymi zasadami:
a/ data egzaminu i dokumentacja
dotycząca kandydatów (wypełnione i poświadczone wnioski) musi być zgłoszona
przez Komisję TP do KTP ZG PTTK na cztery tygodnie przed jego terminem.

b/ w egzaminie uczestniczy wyznaczony przez KTP ZG PTTK jej przedstawiciel
lub osoba przez nią upoważniona.
c/ podczas egzaminu kandydat musi
przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w punkcie
12a-d.
Warunki powyższe nie dotyczą kandydatów na Młodzieżowych
PTP.
22. Przodownik TP jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania: potwierdzeń
przy odbywaniu wycieczek na OTP oraz opinii Przodownika TP dotyczących projektów
i opisów tras na duże OTP.
23. Uprawnienia Przodownika TP III i II stopnia są
ważne przez okres trzech lat, a Przodownika TP I stopnia przez okres pięciu lat.
Przedłużenia uprawnień dokonują Komisje TP. Honorowi Przodownicy TP są zwolnieni
z obowiązku przedłużania nadanych uprawnień.
24. Przodownikowi TP, który nie
spełnia należycie obowiązków (zgodnie z punktem 19 niniejszego regulaminu)
Komisja TP może przedłużyć uprawnienia na jeden rok. Dalszy brak aktywności może
być podstawą do złożenia przez Komisję TP wniosku do KTP ZG PTTK o skreślenie z
listy Przodowników TP.
25. Przodownik TP obowiązany jest powiadomić Komisję
TP i KTP ZG PTTK o zmianie miejsca zamieszkania lub nazwiska. Niedopełnienie
tego obowiązku może stanowić podstawę do skreślenia z listy Przodowników
TP.
26. W uzasadnionych przypadkach Komisja TP może zwolnić Przodownika TP na
pewien okres od wykonywania obowiązków przodownickich.
27. Przodownik TP w
przypadkach rażącego lekceważenia lub długotrwałego niespełniania funkcji
przodownickich, naruszania zasad kultury turystycznej lub ochrony środowiska,
działania na szkodę PTTK, względnie utraty praw obywatelskich lub honorowych
może zostać wezwany przez KTP ZG PTTK do złożenia wyjaśnień. W przypadku braku
złożenia wyjaśnień lub uznania ich przez KTP ZG PTTK za niesatysfakcjonujące
może zostać pozbawiony uprawnień przodownickich decyzją KTP ZG PTTK. Od decyzji
KTP ZG PTTK przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w
terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji w tej sprawie.
28.
Przodownik TP, jako członek kadry PTTK traci uprawnienia w przypadku utraty bądź
rezygnacji z członkostwa PTTK. W razie przywrócenia członkostwa KTP ZG PTTK może
na wniosek Komisji TP przywrócić uprawnienia Przodownika TP.
VII.
HONOROWY PRZODOWNIK TP

29. Przodownikowi TP za długoletnią
działalność i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki pieszej, KTP ZG PTTK może na
wniosek Komisji TP lub z własnej inicjatywy nadać tytuł Honorowego Przodownika
TP.
30. Kandydat na Honorowego Przodownika TP winien mieć ukończone 50 lat i
być czynnym Przodownikiem TP dowolnego stopnia przez co najmniej 20 lat.
31.
Tytuł Honorowego Przodownika TP nadawany jest raz w roku z okazji
Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników TP. Wnioski przyjmowane są do 31
maja.
32. Honorowy Przodownik TP zachowuje bezterminowo uprawnienia, jakie
miał przed nadaniem mu tego tytułu.
33. Honorowi Przodownicy TP mają prawo
noszenia odznaki Honorowego Przodownika TP w kolorze czerwonym.
VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Interpretacja niniejszego regulaminu
należy do KTP ZG PTTK.
35. Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 lutego 2009
roku.
36. Tracą moc wszystkie wcześniej wydane regulaminy Przodownika TP PTTK
i Młodzieżowego Przodownika PTTK.

 

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

 

 

 

Przyjęty na posiedzeniu KTP ZG PTTK
w dniu 17 stycznia 2009
roku w Warszawie

 

Zatwierdzony przez ZG PTTK uchwałą nr 327/XVI/2009
na
posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2009 roku w Warszawie

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl