Produkt dnia
Kubek metalowy z uchwytem
Kubek metalowy z uchwytem

34,99 zł

28,45 zł

szt.
Zestaw kieliszków metalowych
Zestaw kieliszków metalowych

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Opaska odblaskowa PTTK - żółta
Opaska odblaskowa PTTK - żółta

11,99 zł

9,75 zł

szt.
Plecak - worek
Plecak - worek

21,99 zł

17,88 zł

szt.
Czapka z daszkiem z logo PTTK
Czapka z daszkiem z logo PTTK

19,99 zł

16,25 zł

szt.
Odznaka TP d. brązowa
Odznaka TP d. brązowa

21,99 zł

17,88 zł

szt.
Ręcznik turystyczny szybkoschnący
Ręcznik turystyczny szybkoschnący

29,99 zł

24,38 zł

szt.
Bidon z logo PTTK
Bidon z logo PTTK

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Pudełko na lunch z logo PTTK/ lunchbox
Pudełko na lunch z logo PTTK/ lunchbox

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 §1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy SKŁADNICA TURYSTYCZNA PTTK, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: PTTK ODDZIAŁ STOŁECZNY im. A. Janowskiego, 00-336 Warszawa ul. Kopernika 30 lok. 523, NIP: 526-000-19-44 , tel 22 635-27-52, adres email:poczta@sklep-pttk.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Zarówno Klient jak i Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania nin. regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w PLN (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru (dane teleadresowe, adres e-mail oraz numer telefonu). Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. W przypadku okoliczności które uniemożliwiają całkowicie lu częściowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie również prawo do zastąpienia przedmiotu zamówienia towarem tej samej jakości i o takim samym przeznaczeniu co towar zamówiony przez Klienta oraz za tą samą cenę. Klient ma jednak prawo do odmówienia przyjęcia tak skompletowanego zamówienia i odstąpić od umowy (towar zwracany jest na koszt Klienta).

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta. Przy tej formie płatności w tytule przelewu należy podać numer zamówienia,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (ceny te zależne są np. od wagi, formy płatności, rodzaju firmy wysyłkowej, wybranej opcji przesyłki-ekonomiczny, priorytetowy). W cenę przesyłki, oprócz znaczków wliczona jest opłata za kopertę/opakowanie. Cena przesyłki jest podawana indywidualnie podczas składania zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w siedzibie Oddziału Stołecznego PTTK.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Towar uważa się za dostarczony, nawet jeśli klient nie odbierze go w określony przez firmę wysyłkową terminie (np. awizo na poczcie). W przypadku odesłania towaru do Sklepu, może on być ponownie odesłany, ale po dokonaniu przez klienta ponownej opłaty za przesyłkę, oraz pokrycia kosztów zwrotu przesyłki.

4. Zamówienie zostaje wysłane na wskazany adres przez Klienta

 §5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

2. Klient może zgłosić reklamację w terminie 30 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia które powstały podczas dostarczenia przesyłki

8. Reklamowany towar Klient wysyła na swój koszt

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Klient ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu należy wysłać oświadczenie przed upływem terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie pisemnej na adres: PTTK Oddział Stołeczny,          ul. Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §6 ust. 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

                                                                                                   ____________ (miejscowość), dnia ____________

___________________________________

____________________________________

(dane składającego oświadczenie)

                                                                                                                                                                                                                                                            Sklep internetowy Składnica Turystyczna PTTK

                                                                                                                                                                                                                                                            Oddział Stołeczny im. Al. Janowskiego

                                                                                                                                                                                                                                                             ul. Kopernika 30 lok. 523, 00-336 Warszawa

                                                                                                     

 

                                                                   OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Działając na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz § 6 Regulaminu Sklepu Internetowego niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w dniu ____________, (numer zamówienia ____________________________),       którego przedmiotem sprzedaży było __________________________________________

Wskutek odstąpienia od w/w umowy sprzedaży umowa ta uważana jest za niezawartą.

Oświadczam, iż zwrotu towaru dokonam niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z §6 ust.1 Regulaminu Sklepu Internetowego.

Jednocześnie zwrot środków pieniężnych za złożone i zapłacone zamówienie, proszę dokonać na następujący numer rachunku bankowego:________________________________________________

 

                                                                                                 ________________________________________

                                                                                              (podpis składającego oświadczenie o odstąpieniu)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl